Form liên hệ

Nếu có ý kiến, yêu cầu, vấn đề hay điểm thắc mắc nào khác muốn truyền đạt tới Infact chúng tôi thì vui lòng điền thông tin vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi.

※ Chúng tôi xin phép không trả lời những nội dung liên quan đến việc hướng dẫn kinh doanh hay buôn bán gian lận.
※ Nhất định phải điền thông tin vào những mục bắt buộc
※Nếu có sai sót trong nội dung nhập vào khi gửi thì hãy xác nhận lại nội dung rồi gửi lại.

Tùy vào nội dung của câu hỏi mà cũng có trường hợp mất tới vài ngày chúng tôi mới có thể trả lời được. Ngoài ra cũng có trường hợp chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp qua điện thoại nên rất mong các bạn thông cảm.

Về thông tin cá nhân mà khách hàng nhập vào chỉ được chúng tôi sử dụng để trả lời và hướng dẫn đối với nội dung câu hỏi của khách hàng, chúng tôi tuyệt đối không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Nội dung liên hệBắt buộc (Có thể chọn nhiều)
Họ tênBắt buộc
Địa chỉ mailBắt buộc
※ Nhập lại địa chỉ mail một lần nữa
Tên công ty
※ Trường hợp là công ty thì hãy ghi vào
Địa chỉBắt buộc
Số điện thoại
Cột ghi chú
※Nếu có thể mong các bạn ghi chi tiết nội dung yêu cầu
Xác nhận gửiBắt buộc