プライバシーポリシー

Chính sách bảo mật

Công ty infact (công ty) chúng tôi, vì lợi ích của mỗi khách hàng vì mục đích trong tương lai mà sẽ không cung cấp cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý trước đó. ngoài ra, chúng tôi cũng không cung cấp thông tin khách hàng nếu không có thông báo chính xác.

Đối với Khách hàng đang sử dụng trang web của chúng tôi

đối với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúngtôi đều giữ lại các thông tin liên lạc,
thông tin cá nhân khách hàng (tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại ,số FAX …).
Chúng tôi yêu cầu các thông tin của khách hàng là nhằm mục đích cung cấp thông tin, liên hệ khi có thắc mắc
liên quan đến lợi ích khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết quản lí nghiêm ngặt những dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Biện pháp quản lí an toàn

Công ty chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặtcác nguyên tắc thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cố gắng xây dựng một hệ thống quản lí an toàn, chặt chẽ nhằm tránh những trường hợp truy cập trái phép, thất lạc thông tin cá nhân, ngăn chặn giả mạo, phá hủy thông tin khách hàng và dùng làm căn cứ nếu có sơ xuất xảy ra.

Trường hợp tiết lộ thông tin

Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 ngoài những trường hợp sau:

  • Việc tiết lộ, chia sẻ thông tin là do chính khách hàng yêu cầu.
  • Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của luật pháp (tòa án, công an…) .
  • Ngoài ra còn 1 trường hợp nữa là khi liên quan tới mạng sống con người, hay sự an nguy của khách hàng.
    thì chúng tôi sẽ buộc phải can thiệp
  • 当社の権利、財産やサービスを保護するために止むを得ない場合
  • Trường hợp bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo quyền lợi tài sản hay dịch vụ của công ty chúng tôi

Cookie

Công ty chúng tôi không sử dụng cookie.
Cookie cho phép các máy chủ web chuyển dữ liệu đến máy vi tính hoặc thiết bị cho mục đích lưu giữ hồ sơ và các mục đích khác.
Trang web của chúng tôi được thiết kế để khách hàng theo dõi thuận tiện hơn, không xâm phạm sự riêng tư, và không gây hại cho máy tính của bạn.
Nếu quý vị không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie, có một quy trình đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho
phép quý vị từ chối việc sử dụng các cookie.
Để biết thông tin chi tiết về các cookie vui lòng xem chính sách cookie tại các trang thông tin đáng tin cậy.ん。

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung Chính Sách Riêng Tư. Vui lòng xem tại ghi chú “Cập Nhật Mới Nhất” tại phần đầu của trang này để xem khi nào là
lần gần nhất Chính Sách Riêng Tư này được sửa đổi.
Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Riêng Tư này sẽ trở nên có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính Sách Riêng Tư sửa đổi lên Trang Web.
Việc quý vị sử dụng các Trang Web sau khi có các thay đổi này có nghĩa là quý vị chấp nhận Chính Sách Riêng Tư đã sửa đổi.

Liên hệ Chính sách bảo mật

株式会社インファクト
TEL:03-5685-7311
FAX:03-5685-7374
Email:infomail@infact1.co.jp

backtotop backtotop